Bouwend Nederland
Thunnissen Onderhoud is lid van Bouwend Nederland.
Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. Bouwend Nederland werkt aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen zij met behulp van drie kerntaken:
  • belangenbehartiging
  • brancheontwikkeling
  • ledenservice
www.bouwendnederland.nl
VCA
Thunnissen Onderhoud is VCA** gecertificeerd sinds 2005.
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om aannemers veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld.
BouwGarant
Het creëren van vertrouwen tussen opdrachtgever en aannemer

BouwGarant is het grootste keurmerk in de bouw van Nederland met 1500 aangesloten bouwbedrijven. Al deze bedrijven worden periodiek getoetst en voldoen aan eisen op het gebied van:
  • vakmanschap
  • kwaliteit
  • betrouwbaarheid
www.bouwgarant.nl
FSC®
De Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie opgericht in 1993, die verantwoordt bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.

www.fsc.nl
PEFC
Het PEFC-keurmerk geeft de verzekering dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor people, planet & profit.

PEFC™ is het wereldwijde keurmerk voor duurzaam bosbeheer en heeft als doel dat alle bossen ter wereld duurzaam beheerd worden.

www.pefcnederland.nl
Renovaid B.V.
Specialist in duurzame renovatie van geveltimmerwerk met behulp van Renovaid producten, conform Renovaid werkwijzen.

www.renovaid.nl
VGO keur
Het VGO-keur is het keurmerk voor ResultaatGericht Samenwerken (RGS) in onderhoud en renovatie van vastgoed. RGS is een vrij nieuwe manier van samenwerken. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico's. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau scenario's op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhouds- of renovatiebedrijf. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatieovereenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhouds- of renovatiebedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

http://www.vgokeur.nl/

Financieel gezond

Thunnissen Onderhoud is een financieel gezond bedrijf

OnderhoudNL

Koninklijke OnderhoudNL is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.
Met ruim 2.600 aangesloten bedrijven in 5 marktsegmenten cq. sectoren is OnderhoudNL de grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland.
Thunnissen Onderhoud is lid van OnderhoudNL sector Totaal. De kerntaken van OnderhoudNL zijn collectieve belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenadvies aan de aangesloten bedrijven.
www.onderhoud.nl